25/05/2015

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów RM Filipowicz spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,

ul. Klimeckiego 25, KRS: 0000540996 , NIP: 679-310-78-87 , Regon : 360741453

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 

Firma RM Filipowicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zwana dalej Administratorem:

 

1.Przetwarza dane osobowe podane przez Pana/Panią w umowie/zleceniu, w celu jej/jego wykonania , w tym

w szczególności dla prowadzenia korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu realizacji umowy, w tym w szczególności dla prowadzenia korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO,

 

2.Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim Pani/Pana obecność zostanie utrwalona przez sprzęt monitoringu zabezpieczającego dla celów zapewnienia bezpieczeństwa ora wysokiej jakości świadczonych usług. Dane - nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres maksymalnie jednego miesiąca a następnie kasowane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nastąpi zdarzenie uzasadniające zabezpieczenie nagrania. W tym ostatnim wypadku dane będą przechowywane przez trzy miesiące do dnia zakończenia postępowania w sprawie tego zdarzenia.

 

3.Przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO tj. w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Profilowanie to będzie polegać na obserwacji Pana/Pani zachowania na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora . Konsekwencją tego profilowania będzie przypisanie Pani/Panu profilu, w celu analizy lub przewidywania Pani/Pana zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług Administratora oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu z Administratorem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1,2 i 3 jest: RM Filipowicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaz siedzibą w Krakowie ul. Klimeckiego 25, KRS: 0000540996, dane kontaktowe Administratora : RM Filipowicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Klimeckiego 25 30-705 , tel.: +48122573500. Osobą nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie przetwarzającym jest : Marcin Muntean.  Dla zapewnienie dodatkowej możliwości kontaktu w sprawach administrowania danymi osobowymi utworzony został mail: rodo@rmfilipowicz.pl

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od wygaśnięcia zobowiązań stron z tytułu umowy, czasu eksploatacji pojazdu lub przez okres używania tych danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora – w zależności od tego, co nastąpi później.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Mogą być jednak powierzone do przetwarzania podmiotom, które będą przetwarzać je w imieniu i na rzecz administratora.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania;

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1 i 2 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy i świadczenia usług;

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 3 jest dobrowolne