Jak często wymieniać olej w silniku samochodowym?

 

To jak często wymieniać olej w najprostszy sposób określa oczywiście instrukcja obsługi pojazdu , czy inaczej mówiąc  producent. Należy jednak zwrócić uwagę że zwykle producent pojazdu definiując zakresy i interwały przeglądowe wyszczególnia dwa przypadki : eksploatację w normalnych oraz trudnych warunkach.

 

Zwykle interwały te są bardzo „rozciągnięte” , wynika to poniekąd ze swego rodzaju wyścigu producentów różnych marek samochodów w wydłużaniu okresów pomiędzy obsługami technicznymi, wskazując w ten sposób na czynnik ekonomiczny.

 

Oczywiście trudno jest pokusić się o szczegółową definicję tego co to są normalne a co trudne warunki eksploatacji. Z doświadczenia serwisowego wynika że użytkownicy idą często w tzw. minimalizm wybierając harmonogram oparty na wydłużonych interwałach przeglądowych, co wynika z oczywistych względów ekonomicznych . Czy jednak tak oczywistych?

W dłuższej perspektywie serwisowania pojazdu okazuje się to niekiedy nie tak oczywiste . Niestety użytkownicy przekonują się o tym zwykle po upłynięciu gwarancji na pojazd. Co już bardzo zaburza cały ekonomiczny aspekt .  

 

Co bardziej zapobiegliwi użytkownicy korzystając z wydłużonych interwałów serwisowych wplatają w nie przynajmniej częstszą wymianę oleju i filtra w silniku. Optymalnym wydaje się być (w większości przypadków) stosowanie wymiany oleju co 15 tys. km , a w szczególnych przypadkach np.silniki z charakterystyką sportową , bardziej wysilone , pracujące w trudnym terenie i przy dużych obciążeniach co 10 tys. km.  

 

Dariusz Król

Kierownik Serwiu